November 2023

Clare Janaki Holden นักมานุษยวิทยาแห่ง University College London

Clare Janaki Holden นักมานุษยวิทยาแห่ง University College London

ในอังกฤษ ได้ใช้วิธีวิวัฒนาการทางวิวัฒนาการเพื่อสร้างต้นไม้ที่มีภาษา Bantu 75 ภาษา ซึ่งใช้พูดกันทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาโฮลเดนตั้งใจที่จะตรวจสอบว่าต้นไม้ภาษาอาจสะท้อนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่กว้างขึ้นของภูมิภาคนี้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายของการทำฟาร์ม นี่เป็นการทดสอบแนวทางที่ดี เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางโบราณคดีได้ระบุถึงการแพร่กระจายของการเกษตรในภูมิภาคนี้แล้ว โฮลเดนใช้ชุดข้อมูลคำศัพท์พื้นฐาน 92 คำที่พบในทั้งหมด 75 ภาษา  คำเหล่านี้คือคำ...

Continue reading...

ค้นหาต้นไม้แห่งบาเบลวิวัฒนาการทางภาษาศาสตร์อาจทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้

ค้นหาต้นไม้แห่งบาเบลวิวัฒนาการทางภาษาศาสตร์อาจทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้

โดยทั่วไปรูปภาพมีมูลค่า 1,000 คำ ภาพของภาษาต่างๆ กว่า 7,000 ภาษาที่พูดกันทั่วโลกจะมีมูลค่าเท่าใด นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นหารูปแบบภายในเสียงขรมของศัพท์แสงนี้เชื่อมั่นว่าภาษามีเงื่อนงำสำคัญสำหรับคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ที่การศึกษาด้านอื่นไม่สามารถตอบได้ ในภารกิจของพวกเขาเพื่อแสดงแนวคิดใหม่นี้ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พบว่าตัวเองกำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดกับคนอื่นๆ ที่โต้แย้งว่าวิธีการนี้เท่ากับการเห่าต้นไม้ผิดต้น การสนทนาในครอบครัว ส่วนหนึ่งของต้นไม้อินโด-ยูโรเปียนของพาเกล  โดยมีกรีกอยู่ใกล้ฐาน แสดงให้เห็นว่าภาษาต่างๆ...

Continue reading...

ฟ่าระบุว่า 27 กลุ่ม MCO มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงนักลงทุนด้วยแพลตฟอร์มการลงทุน 777 

ฟ่าระบุว่า 27 กลุ่ม MCO มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงนักลงทุนด้วยแพลตฟอร์มการลงทุน 777 

Partners ซึ่งถือหุ้นในเจ็ดสโมสรจอห์น เท็กซ์เตอร์ มีความสนใจใน 4 สโมสร ได้แก่ คริสตัล พาเลซ ในอังกฤษ และโอลิมปิค ลียงในฝรั่งเศสCommon Group ซึ่งควบคุม Vitesse...

Continue reading...

รายงาน การเปรียบเทียบล่าสุดของยูฟ่าพบ 180 สโมสรทั่วโลกซึ่งมีผู้เล่นประมาณ 6,500 คนภายใต้

รายงาน การเปรียบเทียบล่าสุดของยูฟ่าพบ 180 สโมสรทั่วโลกซึ่งมีผู้เล่นประมาณ 6,500 คนภายใต้

สัญญาในปี 2565แต่การวิจัยล่าสุดของ Play the Game ระบุว่ามี 256 สโมสรที่มีผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีอิทธิพลในสโมสรอื่นการใช้เมตริกเดียวกับยูฟ่า จำนวนสโมสรที่ระบุโดย Play the Game บ่งชี้ว่ามีผู้เล่นมากกว่า 9,000 คนอยู่ภายใต้สัญญาที่สโมสรใน...

Continue reading...